Protekce X protection

 12. října, 2022 Admin
Obtížnost    

Ač by se mohlo na první pohled zdát, že jsou slova protekce a protection významem příbuzná, není tomu tak. Tato dvojice je typickým příkladem skupiny slov, která se laicky nazývá „false friends“ / „falešní přátelé“.

Význam slova protection je „ochrana“, zatímco české slovo „protekce“ (ve významu protežování, nadržování, zvýhodňování) se překládá jako favouritism, případně konkrétněji nepotism (zvýhodňování členů rodiny), nebo cronyism (protekce přátel, bratříčkování).

Sdílejte