make x do

 13. listopadu, 2016 Admin

Přehled základních frází se slovesy MAKE a DO.milliard X billion

 13. listopadu, 2016 Admin

Najdete-li v anglicky psaném textu „1 billion“, pak vězte, že opravdu nejde o český bilión, ale pouze o miliardu. Existuje nesčetně mnoho překladů, které chybně překládají „billion“ jako český bilión.

Jak to tedy je?town X city

 12. listopadu, 2016 Admin


forget X leave

 9. listopadu, 2016 Admin


soon X early

 9. listopadu, 2016 Admin


abroad X to abroad

 5. listopadu, 2016 Admin


Nepravidelná slovesa

 5. listopadu, 2016 Admin


Přehled slovesných časů

 5. listopadu, 2016 Admin

Přehled všech slovesných časů – tvoření a použití.Aplikace na výuku slovíček

 4. listopadu, 2016 Admin

Memrise včetně aplikace do chytrého telefonu nebo tabletu možnost vytvořit si vlastní databázi slovíček možnost importu/exportu většího množství slovní zásoby možnost vytvářet i soukromé kurzy a do nich přizvat vybrané studenty přehledné, graficky příjemné prostředí; snadné ovládání automaticky nepřiřazuje český překlad, výslovnost, ani obrázky (vše se musí zdlouhavě doplňovat) Quizlet včetně aplikace do chytrého telefonu […]