how is it called in English X what is it called in English

 17. listopadu, 2016 Admin


money X dollars

 16. listopadu, 2016 Admin


married with X married to

 14. listopadu, 2016 Admin


I have a birthday X it is my birthday

 13. listopadu, 2016 Admin


Jak překládat akademické tituly

 13. listopadu, 2016 Admin

Překládat tituly je často dost problematické, neboť magisterský titul, který jste obdrželi na české univerzitě má jinou váhu, než ten, který si vysloužíte např. na Oxfordu. Tituly se v různých zemích získávají mnohdy za velmi odlišných podmínek, tj. určitý titul nevyjadřuje stejnou míru vzdělání.make x do

 13. listopadu, 2016 Admin

Přehled základních frází se slovesy MAKE a DO.milliard X billion

 13. listopadu, 2016 Admin

Najdete-li v anglicky psaném textu „1 billion“, pak vězte, že opravdu nejde o český bilión, ale pouze o miliardu. Existuje nesčetně mnoho překladů, které chybně překládají „billion“ jako český bilión.

Jak to tedy je?town X city

 12. listopadu, 2016 Admin


forget X leave

 9. listopadu, 2016 Admin


soon X early

 9. listopadu, 2016 Admin