little/a little x few/a few

 16. března, 2018 Admin


Nejlepší mobilní aplikace k výuce angličtiny

 26. února, 2018 Admin


Jak se čtou emailové/internetové adresy

 17. února, 2018 Admin


Předbudoucí čas prostý

 17. února, 2018 Admin

Tvoření a použití předbudoucího času prostého.Wish/If only

 3. února, 2018 Admin


Used to x Be used to x Get used to

 28. října, 2017 Admin

Tři možné varianty vazby „used to“.Kondicionály – stručný přehled

 23. října, 2017 Admin

Stručný přehled všech podmiňovacích způsobů (kondicionálů) včetně smíšených:Přitakání So do I/Neither do I

 21. října, 2017 Admin

Tři možné způsoby přitakání.Vazba „have sth done“/“dát si něco udělat“

 29. září, 2017 Admin

Vazba „have something done“ se používá, chceme-li vyjádřit, že jsme si dali/nechali něco udělat od někoho jiného. Užívá se tedy převážně, pokud hovoříme o využití nějaké služby: nechat si opravit auto, dát si ostříhat vlasy, nechat si zkontrolovat krevní tlak apod.Britská vs. americká angličtina

 9. září, 2017 Admin

Vybrané rozdíly ve slovní zásobě britské a americké angličtiny.