Jak psát a číst datum v angličtině

 7. listopadu, 2022 Admin
Obtížnost    

How To Say And Write The Date In English

Na datum se můžeme zeptat dvěma způsoby:

What’s the date today? / What date is it today? Jaké je dnes datum?

nebo

What’s today’s date? Jaké je dnešní datum?


Číslo dne se vždy čte jako řadová číslovka (first, second, third,…). Měsíce se vždy píší s velkým počátečním písmenem (January, February,…).

Datum v britské angličtině

V britské angličtině dodržujeme formát: DEN/MĚSÍC/ROK. Existuje několik možných způsobů zápisu, mezi nejčastější patří tyto:

  • 20 January 1993
  • 20th January 1993
  • 20/1/1993 nebo 20/01/1993 nebo 20/01/93
  • 20.1.1993 nebo 20.01.1993 nebo 20.01.93
  • 20-1-1993 nebo 20-01-1993 nebo 20-01-93

Čteme: the twentieth of January, nineteen ninety-three“

Pozn.: horní index „th“ koresponduje s koncovkou řadové číslovky, psát se ale nemusí.

first…1st,
second…2nd,
third…3rd,
fourth…4th,
fifth…5th,
twenty-first…21st atd.


Datum v americké angličtině

V americké angličtině je na první pozici měsíc, proto dodržujeme formát: MĚSÍC/DEN/ROK.

  • January 20, 1993
  • January 20th, 1993
  • 1/20/1993 nebo 01/20/1993 nebo 01/20/93
  • 1-20-1993 nebo 01-20-1993 nebo 01-20-93

Čteme: „January (the) twentieth, nineteen ninety-three“

Určitý člen the se někdy v americké angličtině vynechává. Povšimněte si také, že pokud začínáme měsícem (v americké angličtině), předložku of nečteme.


Datum dle mezinárodního standardu

Vzhledem k tomu, že je při zápisu data v britské a americké angličtině rozdíl v tom, na které pozici se udává měsíc a den, může často docházet k nedorozumění. Proto je možné použít zápis data dle mezinárodního standardu, který má následující formát: ROK-MĚSÍC-DEN.

Např.:

2011-06-15 (odpovídá zápisu 15 June 2011 nebo June 15, 2011)
2007-12-23 (odpovídá zápisu 23 December 2007 nebo December 23, 2007)


Uvádíme-li datum ve větě, uvozujeme jej předložkou ON:

He sent me the letter on 12 February 2019.


Letopočty

Před rokem 2000

Letopočty do roku 2000 čteme většinou tak, že je rozdělíme na dvě dvojčíslí.

1066 = ten sixty-six
1492 = fourteen ninety-two
1600 =  sixteen hundred
1801 = eighteen oh /əʊ/ one
1908 = nineteen oh eight

Po roce 2000

Letopočty po roce 2000 čteme obvykle jako čísla, můžeme je však také rozdělit na dvě dvojčíslí.

2000 = two thousand
2003 = two thousand and three/twenty oh three
2012 = two thousand and twelve/twenty twelve
2022 = two thousand and twenty-two/twenty twenty-two

Hovoříme-li o samotném letopočtu, používáme předložku IN:

I was born in 1985.

Sdílejte