Zkratky používané v obchodní korespondenci

 2. dubna, 2022 Admin
Obtížnost    

Abbreviations in Business Correspondence

e.g. = exempli gratia = for example (např.)

i.e. = id est = that is (to jest)

acct. / a/c = account (účet)

VAT = Value Added Tax (DPH)

cc = Carbon Copy; copy to (kopie)

bcc = Blind Carbon Copy (skrytá kopie)

Attn: = for the attention of (k rukám)

CV = Curriculum Vitae (životopis)

HR = Human Resources (lidské zdroje)

RSVP = répondez, s’il vous plaît = Please reply (Odpovězte prosím)

FYI = For Your Information (pro vaši informaci)

ASAP = As Soon As Possible (jakmile to bude možné, co nejdříve)

N/A = not available; not applicable (nedostupný/neplatný, nerelevantní)

FAQ = Frequently Asked Questions (často kladené otázky)

PM = Private Message (soukromá zpráva)

BTW = By The Way (mimochodem)

Cf. = compare (srovnej, porovnej, viz též)

est. = established (založeno)

enc. = enclosed/enclosure (příloha); encs. = enclosures (přílohy)

pp = per procurationem = on behalf of (v zastoupení)

P&P = Postage and Packing (poštovné a balné)

etc. = et cetera (atd.)

PA = Personal Assistant (osobní asistent/ka)

Re: = regarding (ve věci; týkající se)

p.a. = per annum (ročně)

YoY = Year-on-year / Year-over-year (meziroční)

MoM = Month-on-month / Month-over-Month (meziměsíční)

p.t.o. = please turn over (prosím, otočte)

c. / ca. / cca. = circa (zhruba, asi)

co. = company (společnost)

c.o.d. = cash on delivery (na dobírku)

Dept. = Department (oddělení společnosti)

Bldg. = Building (budova)

HQ – Headquarters (ředitelství, vedení)

POS = Point of Sale (místo prodeje)

ETA = Estimated Time of Arrival (předpokládaný čas příjezdu, příletu)

 

 

Sdílejte